Cherie M. Redlinger, Cherie Redlinger, CM Redlinger, Redlinger, Contemporay Art